zainteresowanie chwilówkami

Ograniczenia dla firm pożyczkowych i perspektywy branży

Obsługa kredytów krótkoterminowych jest opłacalna pod warunkiem, że można zarobić dodatkowo na pożyczkobiorcy. Tak naprawdę firmy pożyczkowe zarabiały dotychczas głównie nie na oprocentowaniu nominalnym, ale przede wszystkim na kosztach pozaodsetkowych, w których występowały opłaty za dojazd do klienta, prowizje, opłaty manipulacyjne za rozpatrzenie wniosku. W ostatnich latach doszło jednak do dużych ograniczeń prawnych sektora kredytów krótkoterminowych. Zmiany odczuły najbardziej niewielkie podmioty, a niekoniecznie duże korporacje.