zysk

Kiedy lepsze stałe, a zmienne oprocentowanie lokaty.

Większość osób, która podejmuje decyzje o założeniu lokaty bankowej kieruję się tak w zasadzie wysokością oprocentowania. W rzeczywistości lokata o dokładnie takiej samej stawce w takim samym okresie czasu może przynieść różne zyski. Jedną warto określać jaką tą ze stałym wynikiem, a kolejna to oczywiście ta będąca zmienną. To jaka lokata może być korzystniejsza uzależnione jest głównie od sytuacji gospodarczej.