Finanse w kraju

Każde państwo na całym świecie cechuje się posiadaniem odrębnej polityki finansowej, wedle, której prowadzi działania oraz wspomaga instytucje, jakie funkcjonują na rynku. Wszystkie państwa na całym świecie prowadzą, więc własną ostrożną oraz niezwykle wyważoną politykę, dzięki której mają szansę na dalszy rozwój i poprawę bytu swych obywateli. Niestety władze wielu krajów nie są w stanie sprostać wymogom, które stawia przed nimi państwo, a to z kolei sprawia, ze bardzo często znajdują się one na granicy skrajnego bankructwa.

Ostatnimi czasy taki upadek mogliśmy obserwować w Grecji, Hiszpanii a także Islandii, gdzie budżet państwa był na skrajnym wyczerpaniu. Na przykładzie tej sytuacji wiele z państw zastanowiło się nad budżetem we własnym państwie, oraz nad utworzeniem rezerw, które mogłyby pomóc w razie trudnej sytuacji w kraju. Niezwykle ważną sytuacją w państwie jest także inflacja, która bezwzględnie dotyka wszystkich krajów na świecie. Inflacja działa, bowiem niekorzystnie nie tylko na obywateli, ale także na cały budżet państwa.

Podział finansów państwa

Okazuje się, że finanse możemy dzielić na niemal niezliczoną ilość kategorii. Jednakże niemal wszystkie podręczniki stosują zgodny podział finansów ze względu na ich ogniwa, czyli na podmioty gospodarcze, jakie funkcjonują na rynku danego państwa. Z tego też względu wyróżnić możemy tutaj tak zwane finanse publiczne. Finanse tego typu należą do środków użytku publicznego, z których korzystać mogą wszelkie instytucje o charakterze publicznym, jakie działają na terenie danego państwa. Finanse publiczne są przede wszystkim w posiadaniu urzędów miasta, gmin oraz wszelkich urzędów, jakie znajdują się na terenie kraju.

Drugą grupą finansów są finanse prywatne, które należą do gospodarstw domowych, oraz do osób, które nimi rozporządzają. Finanse o charakterze prywatnym pochodzą z wykonywania pracy, zasiłków, czy też emerytur i przeznaczane są do indywidualnej dyspozycji danej osoby, która je posiada. Inną kategorią są także finanse banków, oraz przedsiębiorstw, które służą do ich prawidłowego funkcjonowania.

Finanse osób prywatnych

Ogólny podział finansów obejmuje finanse publiczne, oraz finanse prywatne, które należą do osób zamieszkujących gospodarstwa domowe.

Finanse prywatne są to wszystkie pieniądze oraz mienie materialne, które nie należy do majątku Skarbu Państwa, lecz do osób prywatnych, które korzystać mogą z nich według własnych potrzeb. Finanse prywatne mogą pochodzić z wielu źródeł, lecz najczęściej pochodzą one ze stosunku podjętej pracy zarobkowej, emerytury, renty oraz innych świadczeń socjalnych. Oprócz tego finanse prywatne pochodzić mogą z zysków przedsiębiorstw, spółek, czy też innych typów działalności gospodarczych, jakie należą do osób prywatnych. Z tych pieniędzy korzystać możemy w dowolny sposób, dlatego, ze nie należą one do skarbu państwa.