Raty kredytu- wysokość i spłacaniem

Przed wzięciem kredytu, należy najpierw zaciągnąć nieco informacji i dowiedzieć się, aby nie zostać oszukanym lub przynajmniej znaleźć dla siebie odpowiednie rozwiązania i warunki kredytowe.

Przede wszystkim należy dowiedzieć się, czym są raty kredytowe, jakie są i kiedy je spłacać. Rata jest to comiesięczny koszt wynikający z pobrania kredytu. W jego skład wchodzą raty kapitałowe, czyli część zadłużenia, oraz odsetki zależne od oprocentowania.
Raty stałe czy malejące?

Przed podpisaniem umowy, należy się zastanowić, jakie raty będą dla nas najbardziej korzystne.

Raty stałe polegają na stałym harmonogramie spłat, gdzie wysokość rat nie ulegnie zmianie. Całe zadłużenie zostaje od razu podzielone na równe części i wyznaczone są terminy ich spłat. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku wraz z upływem czasu zmienia się stosunek raty kapitałowej do odsetek.

W racie malejącej wysokość odsetek zmienia się wraz ze spłacaniem kredytu. Pierwsze raty mogą być wyższe niż w ratach stałych. Szybciej jednak spłaca się sam pożyczony kapitał, ponieważ spłaca się zadłużenie już od pierwszej raty. Odsetki zależne są od pozostałej kwoty, więc maleją wraz ze zmniejszającym się zadłużeniem.
Spłata przed terminem.

Prawo gwarantuje kredytobiorcom spłacanie większej części lub nawet całości kredytu przed czasem. Oznacza to, że jeżeli klient będzie miał przypływ gotówki i zechce wpłacić ratę większą, niż jest przewidywana, bank ma obowiązek zapewnić mu taką możliwości. Efektem tego będą zmniejszone raty na przyszłe miesiące lub skrócą okres spłacania.

Bank w nielicznych przypadkach może policzyć dodatkową opłatę za przedterminowe spłacenie zadłużenia. Zdarza się to w przypadkach, kiedy spłacamy kredyt w czasie, kiedy stopa procentowa jest stała lub gdy kwota jest na tyle duże, że przekracza wysokość trzykrotnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
Opóźnienie spłacania

Choć są to dużo mniej przyjemne okoliczności, istnieje możliwość spłacenia rat po terminie. Bank wtedy ma prawo naliczyć sobie odsetki za nieterminowe spłacenie rat. Wysyła również upomnienie, a w końcu może ściągnąć z konta klienta sumę, jeśli konto to znajduje się w tym samym banku.