Kredyt ma zawsze dwie strony.

Umowa kredytowa zawsze zawierana jest pomiędzy dwiema stronami. Nie może zostać podpisana tylko przez jedną ze stron. Z jednej strony mamy osobę kredytobiorcy, zaś z drugiej kredytodawcy. Obje z osób są od siebie zależne, aby mogła zostać podpisana umowa kredytowa. Kredytobiorca może być osobą fizyczną, prawną lub też jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Osoba ta otrzymała kredyt od kredytodawcy. W Polsce kredytobiorcą określa się tylko i wyłącznie osobę, która wzięła kredyt bankowy. Osoba, która zdecydowała się na kredyt konsumencki, w polskim prawie określana jest mianem konsumenta. Kredytobiorca ma obowiązek korzystać z kwoty kredytu na warunkach jakie zostały określone w umowie. Może spłacić zaciągnięty kredyt przed terminem, ale może zdarzyć się tak, że jeśli spłacimy kredyt przed czasem przyjdzie nam zapłacić od tego prowizję. Informacja o tym powinna być zawarta w umowie. Wejdź tutaj i zobacz gdzie i jak szybko możesz dostać dobry kredyt.

Kredytodawca.

Kredytodawca również jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, ale jest to osoba, która udziela kredytu kredytobiorcy. W Polsce kredytodawcą może być nie tylko bank, ale też przedsiębiorca. Ten drugi może udzielać kredytów w zakresie działalności gospodarczej lub zawodowej jaką się zajmuje. Tutaj mamy do czynienia z kredytem konsumenckim, a osoba, która taki kredyt otrzyma będzie nazywana konsumentem. Bank, który udziela kredytu ma prawo sprawdzić i ocenić jaka jest sytuacja finansowa kredytobiorcy. Sprawdzi jego zdolność finansową i w przypadku kredytu inwestycyjnego przeanalizuje, czy dana inwestycja ma szansę na sukces. Jeśli tak z pewnością udzieli kredytobiorcy kredytu o jaki się stara.

Z czego składa się procedura kredytowa?

Jeżeli chcemy otrzymać kredyt bankowy musimy przejść pewną procedurę, zanim uda nam się otrzymać pieniądze. Czasami procedura kredytowa jest na tyle męcząca, że najnormalniej w świecie odechciewa nam się brania jakiegokolwiek kredytu. Procedura kredytowa jest zespołem norm i różnego rodzaju praw i obowiązków jakie mają pracownicy banku wykonać w postępowaniu kredytowym. Pierwszym etapem takiej procedury jest oczywiście przyjęcie wniosku kredytowego. Pracownik banku, który przyjmuje od nas wniosek powinien sprawdzić, czy jest on kompletny, czy nie brakuje jakiegoś dokumentu, a także, czy dokumenty są wiarygodne. Powinien również ocenić klienta. Czasami od razu po wyglądzie widać, że nie jest to osoba, której można udzielić kredytu bo od razu widać, że nie będzie w stanie go spłacić, ale trzeba to dobrze sprawdzić, bo pozory czasami potrafią zmylić. Następnym etapem jest decyzja, czy kredyt zostanie nam przyznany, czy też bank musi nam odmówić przyznania kredytu. Po uzyskaniu decyzji trzeba ustalić z bankiem wszystkie warunki podpisania umowy kredytowej. W momencie, kiedy wszystko zostanie ustalone, umowa zostaje podpisana. Ostatnim etapem procedury kredytowej jest monitoring, czyli nic innego jak kontrolowanie klienta, czy spłaca raty na czas i w razie ich braku wysłanie do niego upomnienia. Czasami zdarza się, że jakaś rata nie zostanie wpłacona na czas, ale jeśli taka sytuacja notorycznie się powtarza bank może wyciągnąć z tego konsekwencje.