Kredytobiorca

Pożyczka gotówkowa w Banku Millennium.

W Banku Millennium możemy znaleźć ofertę pożyczki gotówkowej. Pożyczka jest produktem, w jakim możemy obniżyć prowizję i oprocentowanie nominalne, jeżeli zdecydujemy się na umowę ubezpieczenia jak również poprzez otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Znając zasady Gwarancji Najniższego Oprocentowania można jeszcze bardziej obniżyć wysokość oprocentowania nominalnego i prowizji. Kwota minimalna zobowiązania wynosi 1000 złotych. Oferta wyróżnia się dosyć wysoką maksymalną kwotą kredytowania jaka wynosi tutaj 150 tysięcy złotych.

Kredyt ma zawsze dwie strony.

Umowa kredytowa zawsze zawierana jest pomiędzy dwiema stronami. Nie może zostać podpisana tylko przez jedną ze stron. Z jednej strony mamy osobę kredytobiorcy, zaś z drugiej kredytodawcy. Obje z osób są od siebie zależne, aby mogła zostać podpisana umowa kredytowa. Kredytobiorca może być osobą fizyczną, prawną lub też jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Osoba ta otrzymała kredyt od kredytodawcy. W Polsce kredytobiorcą określa się tylko i wyłącznie osobę, która wzięła kredyt bankowy.