bank

Kredyt ma zawsze dwie strony.

Umowa kredytowa zawsze zawierana jest pomiędzy dwiema stronami. Nie może zostać podpisana tylko przez jedną ze stron. Z jednej strony mamy osobę kredytobiorcy, zaś z drugiej kredytodawcy. Obje z osób są od siebie zależne, aby mogła zostać podpisana umowa kredytowa. Kredytobiorca może być osobą fizyczną, prawną lub też jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. Osoba ta otrzymała kredyt od kredytodawcy. W Polsce kredytobiorcą określa się tylko i wyłącznie osobę, która wzięła kredyt bankowy.