Rejestry bankowe

Obecnie można wyróżnić kilka działających w naszym kraju rejestrów bankowych. Korzystają z nich nie tylko banki, ale wiele innych instytucji zajmujących się udzielaniem kredytów. Omówimy prosta zasadę działania tych rejestrów i wskażemy plusy, które z nich płyną dla banków, jak i ich klientów. Celem rejestrów bankowych jest szybkie rozpoznanie niewiarygodnych klientów, którym udzielenie kredytów gotówkowych może się wiązać z wysokim ryzykiem straty pieniędzy.

Rejestry bankowe to w rzeczywistości wielkie, komputerowe bazy danych, w których są gromadzone informacje o klientach banków, którzy kiedyś korzystali z produktów kredytowych. Rejestry te można podzielić na rejestry dłużników, w których znajdują się wyłącznie osoby mające dług wobec wierzyciela, czyli banku, jak również rejestry informacyjne, w których zgromadzone są wszystkie informacje o kredytach klientów, a także to czy są spłacane na czas czy nie, kto ich udzielił, kiedy, na jaki cel. Rejestry bankowe u wielu osób wzbudzają bardzo negatywne emocje i są przez niektórych traktowane jako narzędzie ograniczające wolność swobód obywatelskich. Czy rzeczywiście tak jest?

Z jakiego powodu powstały rejestry bankowe? Banki, aby móc skutecznie bronić się przed nieuczciwymi klientami, którzy w różnych bankach zaciągnęli kredyty gotówkowe a następnie ich nie spłacali, postanowili stworzyć jedną, wspólną bazę danych, w których umieszczą informacje identyfikujące takiego nieuczciwego klienta. Wszystko po to, aby przestrzec pozostałe banki przed udzielaniem pożyczek i kredytów z góry skazanych na stracenie. Dziś mamy wiele rejestrów, z których najpopularniejszy jest Rejestr Bankowy – tylko dla banków. Oprócz tego każdy z nas może sprawdzić informacje na swój temat, które zostały zgromadzone w BIK i BIG. Obie te instytucja okresowo wprowadzają promocje, pozwalające na bezpłatne sprawdzenie siebie w ich bazach. Oprócz tego każdemu z nas raz na pół roku przysługuje informacja do uzyskania bezpłatnej informacji kredytowej. Aby móc ją otrzymać, wystarczy zarejestrować się na stronie BIK i pobrać raport w postaci pliku PDF.

Dlaczego warto monitorować informacje na swój temat w takich bazach? Oprócz tego że wiemy jak oceniają nas banki, możemy się również upewnić ze nikt się pod nas nie podszył i nie złożył w naszym imieniu wniosku o kredyt. Gdyby tak było, w części informacyjnej znajdziemy wpisy o tym, że jakiś bank sprawdzał naszą historię kredytową, a powodem tego był otrzymany wniosek o jakiś kredyt. W takich przypadkach należy niezwłocznie powiadomić policję.