Przewłaszczenia

Coraz częściej instytucje finansowe takiej jak banki czy inne tego typu podobne instytucje stosują różnego rodzaju zabezpieczenia w celu pewności, że w razie gdyby nie udało się spłacać zaciągniętego zobowiązania to bank staje się jedynym właścicielem nabytego pojazdu.

Jak do tego doszło

Przewłaszczenia dokonuje się w taki sposób, że to właśnie bank, który udziela nam wsparcia finansowego staje się współwłaścicielem naszego wymarzonego auta poprzez wpis do odpowiedniej dokumentacji. Innymi słowy, gdy z jakichś przyczyn dojdzie do zaprzestania spłaty kredytu samochodowego bank zaraz staje się jedynym właścicielem takiego pojazdu i w tym momencie najczęściej dochodzi do sprzedaży auta, po to aby odzyskać utracone pieniądze z tytułu nie spłacania zaciągniętego zobowiązania.

W praktyce

Wydział Komunikacji to instytucja, którą musimy odwiedzić licząc się z tym, że gdy dojdzie do nabycia jakiegoś nowego pojazdu trzeba będzie liczyć się z tym, że każdy z nas musi je zarejestrować, aby mogło ono poruszać się po naszych drogach bez zbędnych problemów. Każde, nawet nowe auto zakupione na kredyt musi zostać na samym początku zarejestrowane w Wydziale Komunikacji. Gdy rejestracja dotyczy właśnie auta nowego na kredyt musimy przedstawić specjalną umowę z bankiem gdzie widnieje specjalna adnotacja dotycząca przewłaszczenia pojazdu. W tym właśnie momencie wiadomo już, że to bank jest jedynym współwłaścicielem pojazdu. Tego typu zapisy znajdują się zawsze na drugiej stronie prawa jazdy. Aby jednak doszło do wykreślenia tych informacji z dokumentu musi dojść do spłaty całkowitej, która zamyka już proces przewłaszczenia auta przez bank.

Rodzaje przewłaszczeń

Bank mają w swojej ofercie do zaproponowania kilka rodzajów przewłaszczeń. Najbardziej korzystnym z perspektywy klienta jest przewłaszczenie warunkowe. Dzięki temu, że bank nie został wpisany jako współwłaściciel w dokumenty pojazdu możemy cieszyć się prawdziwą radością posiadania pojazdu bez zbędnych informacji o dodatkowym właścicielu nowego, lub używanego auta. Warunek jest zawsze ten sam, a dotyczy regularnie opłacanych rat za samochód. Zawsze może to grozić przewłaszczeniem całkowitym przez bank jeśli w terminie nie będziemy pilnować terminowości spłat określonych rat za kredyt samochodowy. Przewłaszczenie na zabezpieczenie to jeszcze inna forma przewłaszczenia stosowana przez różnego rodzaju instytucje finansowe. W tej sytuacji to bank staje się współwłaścicielem pojazdu w 49%. W tej sytuacji to właśnie instytucja finansowa taka jak bank jest głównym współwłaścicielem pojazdu figurując tak w niezbędnej dokumentacji, ale też dochodzi do niezbędnej w tej sytuacji rekwiracji karty pojazdu. Kiedy jest ona nam potrzebna trzeba zwrócić się do banku ze specjalną prośbą, w której dokonujemy zapytania o wypożyczenie karty, ale to z kolei związane jest z dodatkowymi opłatami i prowizjami. Niestety nie cieszy się to najlepszą opinią, bowiem z perspektywy klienta nie jest to najbardziej szczęśliwe rozwiązanie. Problem dotyczy przede wszystkim dodatkowym kosztów związanych z prowizjami i innymi kosztami, a także tym, że pozyskanie niezbędnej dla nas karty pojazdu może potrwać w czasie i tym samym być dla nas bardzo kłopotliwe, tym bardziej że taka karta może być w wielu sytuacjach bardzo przydatna, a wręcz niezbędna.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę perspektywę banku przewłaszczenia to bardzo dobre rozwiązanie służące dobremu zabezpieczeniu swojego kapitału w razie konieczności braku możliwości spłaty części kredytu. Jednak dla klienta taka sytuacja nie zawsze bywa łatwa, dlatego jego perspektywa bywa nieco inna, a więc też trzeba wziąć ten aspekt pod uwagę.