Kredyt na dom marzeń.

Wśród produktów kredytowych oferowanych przez banki, z okresem kredytowania powyżej 5 lat, znajdują się kredyty hipoteczne. Najczęściej udzielane są na 30 lat, jednak w zależności od wysokości kredytu i banku mogą być udzielone nawet na 45 lat. Kredytem hipotecznym możemy sfinalizować zakup domu, mieszkania, działki, czy też refinansowanie innego kredytu hipotecznego, zobacz więcej ciekawych publikacji na 17bankow.com.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Głównym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest oczywiście hipoteka na nieruchomości. Poza tym bank wymaga również cesji praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia o zdarzeń losowych. Wiele banków wymaga też od kredytobiorców zawarcia polisy na życie.

Konieczny wkład własny.

Niestety w żadnym banku nie otrzymamy kredytu na pokrycie całości wydatków związanych z zakupem nieruchomości. Banki wymagają od kredytobiorców wniesienia wkładu własnego. W większości banków minimalna kwota wkładu własnego to 20 procent wartości nieruchomości. Im wyższy wkład własny zagwarantujemy, tym marża kredytowa w banku może być dla nas korzystniejsza.

Koszty kredytu.

Oprocentowanie kredytów hipotecznych nie jest cały czas takie same. Zależy ono od stopy procentowej Wibor, na którą banki nie mają bezpośredniego wpływu, i marży o której decyduje już sam bank. Marża jest w takiej samej wysokości przez cały okres kredytowania. Poza marżą bank nalicza inne opłaty, które obciążają kredytobiorcę. Jednym z kosztów jest prowizja za udzielenie kredytu doliczana jednorazowo do kredytu, lub też spłacana w ratach razem z zadłużeniem. Dodatkowym kosztem są też ubezpieczenia będące zabezpieczeniem kredytu, o których była mowa powyżej.

Decyzja na długie lata.

Na decyzję kredytową czeka się około tygodnia. Wówczas bank analizuje naszą sytuację finansową i sprawdza czy pozwala ona na terminową spłatę zadłużenia. W tym czasie możemy się jeszcze zastanowić czy na pewno chcemy się wiązać z bankiem na kilkadziesiąt lat. Jeśli otrzymamy pozytywną decyzje, to mamy zazwyczaj 30 dni na podpisanie umowy z bankiem. Zanim podpiszemy umowę, która zazwyczaj jest rozbudowana i zawiera wiele stron, musimy ją dokładnie przeczytać i pozbyć się ewentualnych wątpliwości. Na wszystkie pytania ma obowiązek odpowiedzieć pracownik banku.