Sprawa kredytów w Polsce.

W Polsce chcąc otrzymać kredyt w jakimkolwiek banku trzeba najpierw złożyć stosowny wniosek kredytowy. W takim wniosku powinny znaleźć się informacje odnoście kwoty kredytu, celu na jaki brany jest kredyt, jaki będzie okres kredytowania, a także terminy spłaty kredytu. Trzeba również wskazać, czy posiadamy inne kredyty i pożyczki, które aktualnie spłacamy. Kredytobiorca powinien również podać jaka jest jego sytuacja finansowa i w jaki sposób chce ewentualnie zabezpieczyć kredyt o jaki wnioskuje, sprawdź jak dobrze wysłać wniosek na www.kredyty-gotowkowe.portalbankowy.info/.

Kredyt realizowany jest w Polsce w kilku etapach. Jak już wcześniej wspomniano pierwszym etapem jest wnioskowanie. Składamy w banku kompletny wniosek, który jest analizowany przez bank. Sprawdza on naszą sytuację finansową i na jej podstawie podejmuje decyzję kredytową. Jeżeli jest ona pozytywna ma miejsce podpisanie umowy kredytu i wypłacenie środków w formie jaka została określona w zawartej umowie. Bank w ostatnim etapie kontroluje, czy pożyczone pieniądze zostały wykorzystane w sposób jaki wskazano w umowie. Bank analizując naszą zdolność kredytową bierze pod uwagę kilka czynników. Jeżeli staramy się o kredyt jako osoba fizyczna bank sprawdzi nasz majątek i dochody, a także formę zatrudnienia i weźmie pod uwagę inne kredyty jakie aktualnie spłacamy. Jeżeli o kredyt stara się osoba prawna bądź też jednostka organizacyjna jaka nie posiada osobowości prawnej bank analizuje wyniki finansowe. Sprawdza rentowność i wypłacalność firmy. W takim przypadku ocenia jaka jest płynność finansowa, czy firma sprawnie działa i jak do tej pory wyglądała jej współpraca z innymi bankami jeśli takowa była.

Umowa kredytu.

Bardzo ważnym elementem jaki jest niezbędny do otrzymania kredytu jest podpisanie umowy kredytowej. Taka umowa powinna zawierać kilka wazach informacji. Po pierwsze powinna zostać na niej wpisana data i miejsce, a także dokładne dane każdej ze stron umowy. W umowie powinno się wskazać ogólne jej postanowienia, a także kwotę kredytu i walutę w jakiej ma on być udzielony. Umowa jest kompletna jeżeli zawiera pełne warunki uruchomienia kredytu, jego cel, a także okres kredytowania. W umowie powinny być również wskazane terminy i zasady spłacania kredytów i co bardzo ważne powinno być wskazane jego oprocentowanie.